Classificació 2010Excursions

Regularitat Excursions

Regularitat Muntanya

Any 2002

Any 2003

Any 2004

Any 2005

Any 2006

Any 2007

Any 2008

Any 2009
FEBRER

7 de Febrer

Castelldefels

60 Km

14 de Febrer

Caldetes

60 Km

21 de Febrer

Montcada

60 Km

28 de Febrer

Garraf

60 Km

Nom

7 feb

14 Feb

21 feb

28 feb

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

 

2 p-vh

3 punts

Marc Estrada

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Frederic Arrébola

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Alex Salas

 

3 punts

2 punts

2 punts

Diego Codes

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

David Prats

3 punts

 

3 punts

3 punts

Jordi Escribà

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jovito Otín

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Domingo Roman

3 punts

3 punts

3 punts

2 p-vh

Salva Rosés

3 punts

 

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 punts

2 punts

3 punts

3 punts

Josep M. Font

3 punts

 

 

3 punts

Miquel Peregrin

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Xavier Arderiu

3 punts

 

3 punts

3 punts

Lluís Masip

3 punts

 

3 punts

3 punts

Xavier Brunet

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Casas

 

2 punts

 

 

Angel Lera

 

2 punts

 

3 punts

Víctor Martí

 

 

 

2 punts

Dionís Güell

 

 

3 p-vh

3 p-vh

Ernest Villoro

 

 

3 p-vh

3 p-vh

Javier Brunet

 

 

3 punts

 

Jordi Kühne

3 punts

 

3 punts

3 punts

Jordi Ballester

 

 

3 punts

 

Joan Bonet

 

1 punt

 

 

TOTAL

18

16

22

23

MARÇ

7 de Març

Teià

70 Km

14 de Març

Valldoriolf

60 Km

21 de Març

Begues

70 Km

28 de Març

Riells del Fai

70 Km

Nom

7 mar

14 mar

21 mar

28 mar

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

 

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Marc Estrada

3 punts

3 punts

3 pts*

3 punts

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Frederic Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

 

Alex Salas

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Diego Codes

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

David Prats

3 punts

3 punts

3 pts*

 

Jordi Escribà

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jovito Otín

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Domingo Roman

2 punts

2 punts

3 punts

3 punts

Salva Rosés

3 punts

 

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 punts

2 punts

3 punts

 

Josep M. Font

 

3 punts

 

 

Miquel Peregrin

2 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavier Arderiu

 

3 pts**

3 pts*

3 punts

Lluís Masip

3 punts

 

3 pts*

 

Xavier Brunet

3 punts

3 punts

3 punts

 

Jaume Casas

 

3 punts

 

3 punts

Angel Lera

 

 

2 punts

 

Víctor Martí

 

 

2 punts

 

Albert Sentís

 

 

3 punts

 

Oscar Bailen

 

3 punts

 

 

Jordi Kühne

 

3 pts**

 

 

Jordi Ballester

 

3 punts

 

 

TOTAL

16

20

19

13

* Marxa Rutes Vi i Cava
** Marxa Bilbao - Bilbao

ABRIL

4 d'abril

S. Esteve Sesrovires

80 Km

11 d'abril

Arenys

90 Km

18 d'abril

S. Agnés Malanyanes

80 Km

25 d'abril

Castellbisbal

80 Km

Nom

4 abr

11 abr

18 abr

25 abr

Angel Sánchez

 

 

 

3 punts

Jaume Batista

 

3 punts

3 punts

3 punts

Marc Estrada

 

3 punts

3 punts

3 punts

Frederic Arrébola

 

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

 

3 punts

3 punts

3 punts

Diego Codes

 

2 punts

 

 

David Prats

 

3 ptsº

3 punts

3 pts***

Jordi Escribà

 

3 punts

3 punts

3 punts

Jovito Otín

 

3 punts

3 punts

3 punts

Domingo Roman

 

2 punts

2 punts

 

Salva Rosés

 

3 punts

2 punts

3 punts

Xavi Trabal

 

 

3 punts

 

Josep M. Font

 

3 punts

 

3 punts

Miquel Peregrin

 

3 punts

3 punts

 

Xavier Arderiu

 

3 pts*

3 pts**

 

Lluís Masip

 

3 punts

3 punts

3 punts

Xavier Brunet

 

3 punts

3 punts

3 punts

Romul Izard

 

3 punts

3 punts

 

Jaume Casas

 

2 punts

 

 

Angel Lera

 

 

 

3 punts

Dionís Güell

 

2 p-vh;

3 p-vh

 

Ernest Villoro

 

2 p-vh;

3 p-vh

 

Javier Brunet

 

 

3 punts

 

Jordi Kühne

 

3 pts*

 

 

Jordi Ballester

 

 

3 pts**

 

Oscar Bailen

 

 

3 pts**

 

Joan Bonet

 

2 punt

 

 

Francesc Castro

 

 

2 punts

 

Josep Torrent

 

 

 

1 punt

TOTAL

Suspesa pluja

21

20

14

* Marxa Rutes Riberenques
** Marxa Rutes del Montseny
*** Marxa Segarra Solsonès
º Marxa Racons de la Conca

MAIG

2 de maig

Sant Celoni

110 Km

9 de maig

Pallejà

80 Km

16 de maig

S. Agnés Malanyanes

80 Km

23 de maig

Pineda

100 Km

30 de maig

Riells del M.

120 Km

Nom

2 mai

9 mai

16 mai

23 mai

30 mai

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

 

 

Jaume Batista

2 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Marc Estrada

3 pts*

3 pts**

3 punts

3 punts

3 punts

Josep Arboleda

 

 

 

 

2 p-vh;

Frederic Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

3 punts

3 pts**

3 punts

3 punts

3 punts

Diego Codes

 

3 pts**

 

3 punts

 

David Prats

3 pts*

3 pts**

 

3 punts

 

Jordi Escribà

3 punts

3 pts**

3 punts

 

 

Jovito Otín

2 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Domingo Roman

3 punts

 

2 punts

3 punts

3 punts

Salva Rosés

3 pts*

3 pts**

2 punts

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 punts

3 pts**

 

3 punts

3 punts

Josep M. Font

3 punts

3 pts**

 

3 punts

 

Miquel Peregrin

 

1 punt

3 punts

3 punts

3 punts

Xavier Arderiu

 

3 pts**

3 punts

3 punts

3 pts***

Lluís Masip

 

3 pts**

3 punts

3 punts

3 pts***

Xavier Brunet

 

3 pts**

3 punts

3 punts

3 pts***

Ricard Güell

2 punts

3 pts**

 

 

2 punts

Romul Izard

2 punts

3 pts**

2 p-vh;

3 punts

2 punts

Jaume Casas

2 punts

 

2 punts

2 punts

2 punts

M. Angel Sanchez

 

3 pts**

 

 

 

Paco Almagro

3 punts

 

 

 

 

Angel Lera

 

3 pts**

 

 

3 pts***

Dionís Güell

2 p-vh;

 

2 p-vh;

3 p-vh

 

Ernest Villoro

2 p-vh;

 

2 p-vh;

3 p-vh

 

Albert Sentís

 

 

 

3 punts

 

Tomás Querol

 

 

 

3 punts

 

Javier Brunet

 

3 punts

3 punts

2 punts

 

Jordi Kühne

 

3 pts**

 

 

 

Jordi Ballester

 

3 pts**

 

 

3 pts***

Oscar Bailen

 

3 pts**

 

 

3 pts***

Joan Bonet

2 punt

 

 

 

2 punt

Josep Torrent

 

 

1 punt

 

 

TOTAL

19

24

19

22

20

* Marxa Riera de Gaià
** Marxa Terra de Remences
*** Marxa Puertos Ribagorza

JUNY

6 de juny

Palafolls

110 Km

13 de juny

Sant Pere de Ribes

100 Km

20 de juny

Collbató

110 Km

27 de juny

Rellinars

130 Km

Nom

6 jun

13 jun

20 jun

27 jun

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

 

 

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

 

Marc Estrada

3 pts*

3 pts**

3 pts***

3 punts

Frederic Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

3 punts

2 punts

3 pts***

3 punts

Diego Codes

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

David Prats

3 pts*

3 pts**

3 pts***

 

Jordi Escribà

2 punts

3 pts**

3 pts***

 

Jovito Otín

3 punts

3 punts

3 punts

 

Domingo Roman

2 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Salva Rosés

3 punts

3 pts**

3 pts***

3 punts

Xavi Trabal

2 punts

2 punts

2 punts

3 punts

Josep M. Font

3 punts

 

 

 

Miquel Peregrin

2 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavier Arderiu

 

 

3 pts***

 

Lluís Masip

3 punts

3 pts**

 

3 punts

Xavier Brunet

 

 

3 punts

 

Romul Izard

2 punts

 

 

 

Ricard Güell

 

 

3 ptsº

 

Paco Almagro

 

 

 

3 punts

Angel Lera

 

3 pts**

3 ptsº

 

Victor Martí

 

3 punts

 

 

Jordi Ballester

3 punts

 

 

3 ptsª

Oscar Bailen

 

 

 

3 ptsª

Joan Bonet

2 punts

 

 

 

Francesc Castro

 

 

2 punts

 

TOTAL

18

16

17

12

* Marxa Rutes del Mestral
** Sortida especial Ct. Catalunya 1924
*** Marxa Tres Nacions
º Quebrantahuesos
ª Marxa Montsec

JULIOL

4 de juliol

S. Pere Molanta

110 Km

11 de juliol

Hostalric

140 Km

18 de juliol

El Brull

130 Km

25 de juliol

Sant Iscle de V.

100 Km

Nom

4 jul

11 jul

18 jul

25 jul

Jaume Batista

2 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Marc Estrada

3 pts**

3 punts

3 punts

2 punts

Josep Arboleda

2 p-vh;

 

 

 

Frederic Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

2 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Diego Codes

 

3 punts

 

3 punts

David Prats

3 pts*

3 punts

 

 

Jordi Escribà

3 punts

3 punts

 

2 punts

Jovito Otín

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Domingo Roman

3 punts

2 punts

2 punts

 

Salva Rosés

3 punts

3 punts

3 punts

 

Xavi Trabal

 

2 punts

 

3 punts

Josep M. Font

3 punts

 

 

 

Miquel Peregrin

3 punts

2 punts

2 punts

 

Xavier Arderiu

3 punts

2 punts

 

 

Xavier Brunet

 

 

 

2 punts

Romul Izard

 

2 punts

2 punts

2 punts

Ricard Güell

 

2 punts

 

2 punts

Jaume Casas

 

2 punts

2 punts

2 punts

Victor Martí

3 punts

 

 

 

Dionís Güell

2 p-vh

 

 

 

Javier Brunet

 

 

 

2 punts

Tomás Querol

 

2 punts

 

 

Albert Sentís

 

2 punts

 

 

Joan Bonet

 

2 punts

 

2 punts

Eduard Castro

 

 

2 punts

 

TOTAL

15

19

11

14

* Marxa S. Magí Brufaganya
** 24 hores ciclistes de Valls

AGOST

1 d'agost

Monistrol Calders

110 Km

8 d'agost

Sta. Susanna

110 Km

15 d'agost

S. Miquel Fai

110 Km

22 de maig

La Garriga

90 Km

29 d'agost

S. Antoni Vilamajor

90 Km

Nom

1 ago

8 ago

15 ago

22 ago

29 ago

Angel Sánchez

 

 

3 punts

 

 

Jaume Batista

3 punts

2 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Marc Estrada

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Josep Arboleda

 

 

 

 

2 p-vh;

Frederic Arrébola

 

 

 

3 punts

3 punts

Alex Salas

3 punts

3 punts

 

 

3 punts

Diego Codes

3 punts

3 punts

3 punts

 

 

David Prats

3 punts

3 punts

 

 

3 punts

Jordi Escribà

 

2 punts

2 punts

2 punts

2 punts

Jovito Otín

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Domingo Roman

 

2 punts

2 punts

3 punts

3 punts

Salva Rosés

 

 

 

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

 

3 punts

 

 

 

Josep M. Font

 

 

 

 

3 punts

Miquel Peregrin

 

 

 

 

3 punts

Xavier Arderiu

 

3 punts

 

3 punts

3 punts

Ricard Güell

 

2 punts

2 punts

2 punts

 

Romul Izard

 

 

 

2 punts

2 punts

Jaume Casas

 

2 punts

3 punts

 

2 punts

Josep Torrent

 

 

 

1 punt

1 punt

TOTAL

6

12

9

11

16

SETEMBRE

5 de setembre

Torrentbo

80 Km

11 de setembre

Turó de l'Home

50 Km

19 de setembre

L'Amunt

80 Km

26 de setembre

Viladecavalls

80 Km

Nom

5 set

11 set

19 set

26 set

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

 

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 p-vh;

3 punts

3 punts

Marc Estrada

3 pts*

3 punts

3 pts**

3 punts

Josep Arboleda

 

 

2 p-vh;

 

Frederic Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

3 punts

3 punts

2 punts

 

David Prats

3 pts*

3 punts

3 pts**

 

Jordi Escribà

2 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jovito Otín

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Domingo Roman

2 punts

3 punts

 

 

Salva Rosés

3 punts

3 punts

3 pts**

 

Xavi Trabal

2 punts

3 punts

 

3 punts

Josep M. Font

3 punts

3 punts

3 punts

 

Miquel Peregrin

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavier Arderiu

3 pts*

3 punts

3 punts

 

Lluis Masip

3 pts*

3 punts

2 punts

 

Xavier Brunet

 

3 punts

3 punts

 

Romul Izard

2 punts

 

3 pts**

 

Ricard Güell

 

3 punts

 

 

Jaume Casas

2 punts

3 punts

3 pts**

3 punts

Alfonso Castillo

2 punts

 

 

 

Dionís Güell

 

3 p-vh

 

 

Jordi Ballester

3 pts*

3 punts

 

 

Javier Brunet

 

3 punts

3 punts

 

TOTAL

19

21

17

9

* Marxa Terra de Comtes
** Marxa Vila de Pineda

OCTUBRE

3 d'octubre

Caldetes

60 Km

10 d'octubre

L'Atmella del V.

80 Km

17 d'octubre

S. Sebastià Montmajor

80 Km

24 d'octubre

Sant Sadurní

90 Km

31 d'octubre

Montserratina

50 Km

Nom

3 oct

10 oct

17 oct

24 oct

31 oct

Angel Sánchez

3 punts

 

 

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

 

3 punts

2 p-vh;

3 punts

Marc Estrada

3 pts*

 

3 punts

3 punts

3 punts

Josep Arboleda

2 p-vh;

 

 

 

3 punts

Frederic Arrébola

3 punts

 

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

3 punts

 

3 punts

2 punts

3 punts

David Prats

3 pts*

 

 

2 punts

3 punts

Jordi Escribà

3 punts

 

3 punts

3 punts

3 punts

Jovito Otín

2 punts

 

3 punts

3 punts

3 punts

Domingo Roman

2 punts

 

3 punts

 

 

Salva Rosés

3 pts*

 

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 pts*

 

3 punts

3 punts

 

Josep M. Font

3 punts

 

2 p-vh;

3 punts

 

Miquel Peregrin

3 punts

 

3 punts

3 punts

 

Xavier Arderiu

3 pts*

 

3 punts

3 punts

 

Xavier Brunet

3 punts

 

3 punts

 

 

Romul Izard

 

 

2 punts

 

 

Jaume Casas

2 punts

 

3 punts

 

 

Angel Lera

 

 

2 punts

3 punts

 

Victor Martí

 

 

 

3 punts

 

Alfonso Castillo

 

 

3 punts

 

 

Javier Brunet

3 punts

 

3 punts

 

 

Jordi Kühne

 

 

3 punts

 

 

Jordi Ballester

3 pts*

 

 

2 punts

 

Cristobal Romero

 

 

 

2 p-vh;

 

TOTAL

19

Suspesa pluja

19

17

10

* Marxa Ciutat de Mollet

NOVEMBRE

7 de novembre

Llavaneres

70 Km

14 de novembre

Canyamars

90 Km

21 de novembre

Santa Creu d'Olorda

60 Km

28 de novembre

Castelldefels

60 Km

Nom

7 nov

14 nov

21 nov

28 nov

Angel Sánchez

3 punts

3 pts*

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

2 p-vh;

Marc Estrada

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Josep Arboleda

 

 

 

2 p-vh;

Frederic Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

3 punts

3 punts

 

3 punts

Diego Codes

2 punts

3 punts

3 punts

3 punts

David Prats

3 punts

3 pts*

2 punts

2 punts

Jordi Escribà

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jovito Otín

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Domingo Roman

2 punts

2 punts

3 punts

3 punts

Salva Rosés

3 punts

3 pts*

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 punts

3 pts*

3 punts

3 punts

Josep M. Font

 

 

 

3 punts

Miquel Peregrin

3 punts

1 punt

3 punts

3 punts

Xavier Arderiu

3 punts

3 punts

 

3 punts

Lluís Masip

 

 

2 punts

2 punts

Xavier Brunet

2 punts

 

3 punts

3 punts

Ricard Güell

3 punts

 

 

3 punts

Romul Izard

 

2 punts

2 punts

 

Jaume Casas

2 punts

2 punts

 

 

Angel Lera

 

 

3 punts

 

Victor Martí

 

3 punts

 

3 punts

Alfonso Castillo

 

 

 

3 punts

Albert Sentis

3 punts

 

 

 

Javier Brunet

 

 

3 punts

 

Dionís Güell

2 p-vh;

 

3 p-vh;

2 p-vh

Ernest Villoro

2 p-vh;

 

3 p-vh

 

Joan Bonet

2 punts

2 punts

 

 

TOTAL

21

18

19

22

* Pedalada Barcelona - Sitges


REGULARITAT EXCURSIONS (final)

Nom

Punts

Kms

1.- Marc Estrada
2.- Jovito Otín
3.- Frederic Arrébola
4.- Jaume Batista
5.- Alex Salas
6.- Jordi Escribà
7.- Salva Rosés
8.- Miquel Peregrin
9.- David Prats
10.- Domingo Roman
11.- Xavier Trabal
12.- Xavier Arderiu
13.- Angel Sánchez
14.- Diego Codes
15.- Xavier Brunet
16.- Lluís Masip
17.- Josep M. Font
18.- Jaume Casas
19.- Romul Izard
20.- Jordi Ballester
21.- Javier Brunet
22.- Angel Lera
23.- Ricard Güell
24.- José Arboleda
25.- Jordi Kühne
26.- Victor Martí
27.- Joan Bonet
28.- Oscar Bailen
29.- Albert Sentís
30.- Alfonso Castillo
31.- Paco Almagro
32.- Tomas Querol
33.- Josep Torrent
34.- Miguel A. Sanchez
35.- Eduard Castro
36.- Francesc Castro

122
118
110
104
101
101
100
90
87
82
81
80
72
69
67
57
53
51
39
32
31
30
29
27
21
19
17
15
11
 8
 6
 5
 4
 3
 2
 2

3540
3410
3140
3150
3140
2950
2910
2780
2490
2810
2450
2240
1800
2080
1740
1620
1450
1960
1630
920
830
910
1150
560
490
580
890
470
380
220
240
240
340
 80
130
 80

REGULARITAT VEHÍCLES

Punts

Dionís Güell
Ernest Villoro
Josep Arboleda
Jaume Batista
Domingo Roman
Romul Izard
Josep M. Font
Cristobal Romero

30
23
14
9
2
2
2
2REGULARITAT MUNTANYA

Tibidabo (Febrer 10)

  J O V E S

  V E T E R A N S

Jordi K. .......... 10
David ............... 9
Lluís. ............... 8
Federic ............ 7
Javier B. ........... 6
Marc ................ 5
Jordi B. ............ 4
Xavi A. ............. 3
Diego ............... 2
Xavi T. ............. 1

Jordi ............... 8
Xavi B. ........... 7
Salva .............. 6
Alex ............... 5
Domingo ........ 4
Josep .............. 3
Jovito .............. 2
Angel ............. 1
Miquel .......... NP

Begues (Març 10)

  J O V E S

  V E T E R A N S

Federic ............ 4
Diego ............... 3
Albert S. .......... 2
Xavi T. .............. 1

Miquel ........... 10
Jordi ............... 9
Xavi B. ........... 8
Salva .............. 7
Angel L. ......... 6
Alex ............... 5
Domingo ........ 4
Jaume ............ 3
Jovito .............. 2
Josep .............. 1

Parpers (Abril 10)

  J O V E S

  V E T E R A N S

Javier B. ........... 6
David ............... 5
Lluís. ............... 4
Marc ................ 3
Federic ............ 2
Xavi T. ............. 1

Jordi ............... 9
Miquel ........... 8
Salva .............. 7
Xavi B. ........... 6
Francesc ........ 5
Alex ............... 4
Jovito .............. 3
Domingo ........ 2
Romul ............. 1

Orrius (Maig 10)

  J O V E S

  V E T E R A N S

Javier B. ........... 5
Marc ................ 4
Lluís. ............... 3
Xavi A. ............. 2
Federic ............ 1

Jordi ............... 9
Xavi B. ........... 8
Miquel ........... 7
Jaume C. ........ 6
Alex ............... 5
Domingo ........ 4
Jovito .............. 3
Angel ............. 2
Jaume B. ......... 1

Collbató (Juny 10)

  J O V E S

  V E T E R A N S

Federic ............ 3
Diego ............... 2
Xavi T. .............. 1

Miquel ........... 5
Xavi B. ........... 4
Domingo ........ 3
Jaume ............ 2
Jovito .............. 1

Collformic (Juliol 10)

  J O V E S

  V E T E R A N S

Marc ................ 2
Federic ............ 1

Miquel ........... 3
Salva ............. 2
Alex ............... 1

S. Miquel del Fai (Agost 10)

  J O V E S

  V E T E R A N S

Marc ............ 2
Diego .......... 1

Jordi ............. 7
Ricard ........... 6
Jaume C ......... 5
Domingo ........ 4
Jovito .............. 3
Salva ............. 2
Jaume ............ 1

Creu Aregall (Setembre 10)

  J O V E S

  V E T E R A N S

Javier B .......... 5
Lluís .............. 4
Federic ......... 3
Xavi A. .......... 2
Josep M. ........ 1

Xavi B. ........... 6
Jordi ............... 5
Miquel ........... 4
Alex ............... 3
Jaume ............ 2
Jovito .............. 1

El Farell (Octubre 10)

  J O V E S

  V E T E R A N S

Javier B ......... 7
Jordi K .......... 6
Marc ............. 5
Federic ......... 4
Alfonso ......... 3
Xavi A. .......... 2
Xavi T. .......... 1

Xavier B. ......... 10
Miquel ........... 9
Jordi ............... 8
Jaume C .......... 7
Alex ............... 6
Salva ............. 5
Angel L. ......... 4
Domingo ......... 3
Jaume ............ 2
Jovito .............. 1

Sta. Creu Olorda (Novembre 10)

  J O V E S

  V E T E R A N S

Javier B ......... 6
David ............ 5
Federic ......... 4
Marc ............. 3
Lluís ............. 2
Xavi T. .......... 1

Jordi .............. 9
Xavier B. ........ 8
Miquel ........... 7
Salva .............. 6
Angel L. ......... 5
Romul ............ 4
Jaume B .......... 3
Angel S. .......... 2
Jovito .............. 1

GENERAL

  J O V E S

  V E T E R A N S

Javier B. ....... 35
Federic ........ 29
Marc ........... 24
Lluís. .......... 22
David .......... 19
Jordi K. ....... 16
Xavi A. .......... 9
Diego ........... 8
Xavi T. .......... 6
Jordi B. ......... 4
Alfonso ......... 3
Albert S. ....... 2
Josep M. ....... 1

Jordi ........... 64
Xavier B. ...... 57
Miquel ........ 53
Salva ........... 33
Alex ............ 29
Domingo ...... 24
Jaume C. ...... 18
Jovito .......... 17
Angel L. ....... 15
Jaume B ....... 14
Angel S.......... 7
Ricard .......... 6
Francesc ....... 5
Romul .......... 5
Josep ........... 4