Classificació 2008Excursions

Regularitat Excursions

Regularitat Muntanya

Any 2002

Any 2003

Any 2004

Any 2005

Any 2006

Any 2007
FEBRER

3 de Febrer

Castelldefels

60 Km

10 de Febrer

Caldes

70 Km

17 de Febrer

Forat del Vent

45 Km

24 de Febrer

Garraf

65 Km

Nom

3 feb

10 Feb

17 feb

24 feb

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

3 punts

 

3 punts

3 punts

Fede Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavier Brunet

 

3 punts

3 punts

3 punts

Diego Codes

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jordi Escribà

 

3 punts

3 punts

 

Josep M. Font

 

3 punts

3 punts

 

Angel Lera

 

2 punts

 

3 punts

Víctor Martí

2 punts

 

 

2 punts

José Martínez

2 punts

 

 

2 punts

Lluís Masip

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Jovito Otín

3 punts

2 punts

2 punts

 

David Prats

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Domingo Roman

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Cristóbal Romero

 

 

2 p-vh

2 p-vh

Salva Roses

3 punts

3 punts

 

 

Alex Salas

 

3 punts

3 punts

2 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Miguel Angel Sánchez

 

 

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

TOTAL

13

16

17

17

MARÇ

2 de Març

Caldetes

75 Km

9 de Març

Dosrius

75 Km

16 de Març

Les Planes

60 Km

23 de Març

Llavaneres

70 Km

30 de Març

Riells del Fai

70 Km

Nom

2 mar

9 mar

16 mar

23 mar

30 mar

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

 

3 punts

3 pts*

 

3 punts

Fede Arrébola

3 punts

3 punts

1 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavier Brunet

 

3 punts

 

 

3 punts

Diego Codes

3 punts

3 punts

3 pts*

3 punts

3 punts

Jordi Escribà

 

2 p-vh

 

2 p-vh

3 p-vh

Josep M. Font

3 punts

3 punts

 

 

 

Dionis Güell

2 p-vh

 

2 p-vh

 

2 p-vh

Víctor Martí

3 punts

 

 

 

 

José Martínez

3 punts

 

 

 

 

Lluís Masip

3 punts

3 punts

1 punts

 

3 punts

Jovito Otín

2 punts

 

 

 

 

David Prats

3 punts

3 punts

3 pts*

 

3 pts**

Domingo Roman

3 punts

 

3 punts

3 punts

3 punts

Salva Roses

 

3 punts

3 punts

 

3 punts

Alex Salas

3 punts

 

2 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

3 punts

 

 

3 punts

3 punts

Miguel Angel Sánchez

 

 

3 pts*

3 punts

3 pts**

Xavi Trabal

3 punts

3 punts

1 punts

 

3 punts

Ernest Villoro

2 p-vh

 

2 p-vh

 

2 p-vh

TOTAL

16

12

14

9

17

* Marxa Parets
** Marxa Vilafranca

ABRIL

6 d'abril

Pallejà

70 Km

13 d'abril

Arenys

85 Km

20 d'abril

Orrius

80 Km

27 d'abril

Llinars

85 Km

Nom

6 abr

13 abr

20 abr

27 abr

Paco Almagro

 

3 punts

 

 

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

3 pts*

3 punts

3 pts**

 

Fede Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavier Brunet

 

 

3 pts*

3 punts

Diego Codes

3 pts*

3 punts

3 pts**

3 pts***

Jordi Escribà

 

3 punts

 

3 punts

Josep M. Font

3 punts

 

 

3 punts

Chus Gràcia

 

3 punts

 

2 punts

Ricard Güell

 

3 punts

 

 

Dionís Güell

 

2 p-vh

 

2 p-vh

Angel Lera

 

 

3 punts

 

Romul Izard

 

2 punts

 

2 punts

Víctor Martí

2 punts

 

 

 

José Martínez

2 punts

 

 

 

Lluís Masip

2 punts

3 ptsº

3 punts

3 punts

David Prats

3 punts

3 ptsº

3 punts

 

Domingo Roman

3 punts

 

3 punts

2 punts

Salva Roses

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

2 punts

3 punts

 

3 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Miguel Angel Sánchez

3 pts*

3 ptsºº

3 pts**

 

Xavi Trabal

3 pts*

3 punts

3 pts**

3 pts***

Ernest Villoro

 

2 p-vh

 

2 p-vh

TOTAL

16

18

14

17

* Marxa Mora d'Ebre
** Marxa Vic
*** Marxa Lloret
º Marxa Cervera
ºº Marxa BTT Lleida

MAIG

4 de maig

S. Pere de Ribes

100 Km

11 de maig

La Garriga

90 Km

18 de maig

Creu d'Aregall

90 Km

25 de Maig

Palafolls

120 Km

Nom

4 mai

11 mai

18 mai

25 mai

Josep Arboleda

3 punts

3 pts**

3 punts

 

Xavi Arderiu

 

3 pts**

3 punts

 

Fede Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

 

Jaume Batista

3 punts

3 pts**

3 p-vh

 

Xavier Brunet

 

3 pts**

 

 

Diego Codes

3 pts*

3 pts**

3 punts

 

Jordi Escribà

3 punts

3 pts**

3 punts

 

Josep M. Font

3 punts

3 pts**

 

 

Chus Gracia

2 punts

 

 

 

Ricard Güell

 

3 pts**

 

 

Dionis Güell

2 p-vh

 

 

 

Romul Izard

 

3 pts**

 

 

Angel Lera

2 punts

 

 

 

Víctor Martí

3 punts

 

 

 

José Martínez

3 punts

 

 

 

Lluís Masip

2 punts

3 pts**

3 punts

 

David Prats

3 pts*

3 pts**

3 pts***

 

Domingo Roman

3 punts

3 punts

3 punts

 

Salva Roses

3 punts

3 pts**

3 punts

 

Alex Salas

3 punts

3 pts**

3 punts

 

Miguel Angel Sánchez

3 pts*

3 pts**

 

 

Xavi Trabal

3 pts*

3 pts**

3 ptsº

 

TOTAL

18

17

12

suspesa
pluja

* Marxa Riera de Gaià
** Marxa Remences
*** Marxa Terra de l'Aigua
º Pedalada popular Sant Adrià

JUNY

1 de juny

S. Miquel del Fai

90 Km

8 de juny

Canyamars

90 Km

15 de juny

Avinyonet

100 Km

22 de juny

S. Iscle de Vallalta

100 Km

29 de juny

S. Llorenç Savall

90 Km

Nom

1 jun

8 jun

15 jun

22 jun

29 jun

Josep Arboleda

 

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

 

3 pts*

3 pts**

3 punts

3 punts

Fede Arrébola

 

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

 

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavier Brunet

 

 

3 pts**

 

 

Diego Codes

 

3 pts*

3 punts

3 pts**

3 punts

Jordi Escribà

 

3 punts

3 punts

 

 

Josep M. Font

 

3 punts

3 pts**

 

 

Dionis Güell

 

 

2 p-vh

 

2 p-vh

Ricard Güell

 

2 punts

3 pts**

 

 

Romul Izard

 

3 punts

 

2 punts

 

Angel Lera

 

 

 

3 ptsº

 

Víctor Martí

 

 

2 punts

 

 

Lluís Masip

 

3 punts

3 pts**

 

 

David Prats

 

3 pts*

3 pts**

 

3 punts

Domingo Roman

 

3 punts

3 punts

2 punts

 

Salva Roses

 

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

 

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

 

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Miguel Angel Sánchez

 

 

 

2 punts

 

Xavi Trabal

 

3 pts*

3 pts**

3 punts

3 punts

Ernest Villoro

 

 

2 p-vh

 

2 p-vh

TOTAL

suspesa pluja

16

19

13

12

* Marxa Ruta del Mestral
** Marxa 3 nacions
*** Marxa Verge de Ribera
º Quebrantahuesos

JULIOL

6 de juliol

Aiguafreda

100 Km

13 de juliol

Monistrol de C.

120 Km

20 de juliol

Mura

110 Km

27 de juliol

El Brull

140 Km

Nom

6 jul

13 jul

20 jul

27 jul

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

 

 

3 punts

3 punts

Fede Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

 

3 punts

3 punts

Xavier Brunet

 

 

3 punts

 

Jaume Casas

 

 

 

2 punts

Diego Codes

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jordi Escribà

2 punts

 

3 punts

 

Dionis Güell

2 p-vh

2 p-vh

 

 

Josep M. Font

 

 

3 punts

 

Eduard Castro

 

 

 

2 punts

Romul Izard

2 punts

 

 

 

David Prats

 

 

 

3 punts

Salva Roses

 

2 punts

3 punts

 

Alex Salas

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 punts

3 punts

 

3 punts

Ernest Villoro

2 p-vh

2 p-vh

 

 

TOTAL

11

9

11

11

AGOST

3 d'agost

S. Genis Palafolls

120 Km

10 d'agost

Les Casetes d'Ullastrell

80 Km

17 d'agost

Avinyonet

100 Km

24 d'agost

Granera

120 Km

31 d'agost

Pineda

100 Km

Nom

3 ago

10 ago

17 ago

24 ago

31 ago

Josep Arboleda

 

 

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

3 pts *

3 punts

 

 

3 punts

Fede Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

 

3 punts

Jaume Batista

3 p-vh

 

3 punts

3 punts

3 punts

Diego Codes

3 pts*

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jordi Escribà

2 punts

 

 

2 p-vh

3 punts

Dionis Güell

2 p-vh

2 p-vh

 

 

 

Ricard Güell

2 punts

 

 

 

 

Romul Izard

2 punts

 

 

 

2 punts

Víctor Martí

 

 

2 punts

 

 

Miquel Peregrin

2 punts

 

 

 

 

Lluís Masip

 

 

 

 

3 punts

David Prats

3 pts*

 

2 punts

 

3 punts

Domingo Roman

2 punts

 

3 punts

3 punts

2 punts

Salva Roses

 

 

 

3 punts

3 punts

Alex Salas

3 punts

3 punts

 

 

3 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

 

3 punts

Miguel Angel Sánchez

 

 

3 punts

 

3 punts

Xavi Trabal

 

3 punts

 

 

 

Ernest Villoro

2 p-vh

2 p-vh

 

 

 

TOTAL

14

6

9

6

14

* Marxa Josep Pesarrodona


SETEMBRE

7 de setembre

St. Llorenç Hortons

100 Km

17 de setembre

Canyamars

100 Km

21 de setembre

La Costa del Montseny

100 Km

28 de setembre

Mas de Mogent

85 Km

Nom

7 set

14 set

21 set

28 set

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

1 punt

3 punts

Xavi Arderiu

3 punts

 

3 pts*

3 punts

Fede Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Diego Codes

3 punts

3 punts

3 pts*

3 punts

Jordi Escribà

 

2 punts

2 punts

 

Josep M. Font

 

3 punts

 

3 punts

Romul Izard

 

2 punts

 

 

Víctor Martí

2 punts

 

 

 

Lluís Masip

2 punts

 

3 punts

3 punts

David Prats

2 punts

 

3 pts*

3 punts

Domingo Roman

3 punts

2 punts

3 punts

2 punts

Salva Roses

 

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

2 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

2 punts

3 punts

 

2 punts

Marcel.lí

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

TOTAL

13

13

13

14

* Marxa Pineda

OCTUBRE

5 d'octubre

Torrentbó

80 Km

12 d'octubre

Vilanova del Vallès

75 Km

19 d'octbure

S. Sebastià Montmajor

80 Km

26 d'octubre

Montserratina

50 Km

Nom

5 oct

12 oct

19 oct

26 oct

Josep Arboleda

3 punts

3 p-vh

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

 

3 punts

3 pts**

 

Fede Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

 

3 punts

3 punts

 

Xavier Brunet

2 punts

 

3 punts

3 punts

Diego Codes

3 pts*

3 punts

3 punts

3 punts

Jordi Escribà

 

3 punts

3 punts

 

Josep M. Font

3 punts

 

 

3 punts

Dionís Güell

2 p-vh

 

 

 

Romul Izard

 

 

3 punts

 

Angel Lera

 

 

3 punts

 

Lluís Masip

3 punts

3 punts

3 pts**

 

Jovito Otín

2 punts

 

 

 

Miquel Peregrin

2 punts

 

3 punts

3 punts

Marcel-lí

3 punts

 

 

 

David Prats

3 pts*

3 punts

3 pts**

3 punts

Domingo Roman

3 punts

 

2 punts

3 punts

Salva Roses

3 punts

3 punts

3 punts

 

Alex Salas

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 punts

2 punts

3 pts**

3 punts

Ernest Villoro

2 p-vh

 

 

 

TOTAL

18

12

17

12

* Marxa Mollet
** Marxa Tarragona

NOVEMBRE

2 de novembre

L'Atmella

75 Km

9 de novembre

S. Feliu de Codines

75 Km

16 de novembre

Sta. Creu d'Olorda

70 Km

23 de novembre

Caldetes

75 Km

30 de novembre

S. Antoni Vilamajor

75 Km

Nom

2 nov

9 nov

16 nov

23 nov

30 nov

Josep Arboleda

 

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

 

 

3 punts

3 punts

3 punts

Fede Arrébola

 

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

 

3 punts

 

3 punts

3 punts

Xavier Brunet

 

3 punts

 

2 punts

3 punts

Jaume Casas

 

 

 

 

3 punts

Diego Codes

 

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jordi Escribà

 

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Marc Estrada

 

3 punts

 

3 punts

3 punts

Josep M. Font

 

3 punts

3 punts

 

3 punts

Dionis Güell

 

 

 

 

2 p-vh

Ricard Güell

 

 

 

 

3 punts

Romul Izard

 

3 punts

 

 

 

Angel Lera

 

3 punts

 

3 punts

 

Víctor Martí

 

3 pts*

 

 

3 punts

Lluís Masip

 

3 punts

1 punt

3 punts

 

Miquel Pelegrin

 

2 punts

 

2 punts

 

David Prats

 

3 pts*

 

3 punts

3 punts

Jovito Otin

 

 

 

2 punts

 

Domingo Roman

 

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Cristobal Romero

 

 

 

 

2 p-vh

Salva Roses

 

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

 

 

2 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

 

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

 

 

3 punts

3 punts

3 punts

Ernest Villoro

 

 

 

 

2 p-vh

TOTAL

suspesa pluja

18

11

17

21

* Pedalada Barcelona Sitges

REGULARITAT EXCURSIONS (Final)

Nom

Punts

Kms

1.- Codes, Diego
2.- Arrebola, Frederic
3.- Arboleda, Josep
4.- Sánchez, Angel
5.- Batista, Jaume
6.- Salas, Alexandre
7.- Trabal, Xavier
8.- Prats, David
9.- Rosés, Salvador
10.- Román, Domingo
11.- Arderiu. Xavier
12.- Masip, Lluis
13.- Escribà, Jordi
14.- Font, Josep M.
15.- Brunet, Xavier
16.- Sánchez, Miguel A.
17.- Izard, Romul
18.- Martí, Víctor
19.- Lera, Angel
20.- Güell, Ricard
21.- Otín, Jovito
22.- Peregrin, Miquel
23.- Martínez, José
24.- Estrada, Marc
25.- Casas, Jaume
26.- Castro, Eduard

123
118
112
105
102
100
94
91
89
88
81
73
64
54
46
33
26
24
22
14
13
12
12
9
5
2

3520
3400
3245
2990
2910
3085
2725
2565
2650
2575
2305
2145
1965
1440
1220
850
1045
820
645
560
405
400
370
225
215
140

REGULARITAT VEHÍCLES

Punts

Dionis G
Ernest V
Jordi
Cristobal
Jaume B
Josep
Miguel A.

28
26
9
6
5
3
2REGULARITAT MUNTANYA

Forat del Vent (Febrer 08)

  P E T I T S

  G R A N S

Lluís ............... 15
Federic ............. 14
Miquel A. ........... 13
David ............... 12
Xavi T. ............. 11
X. Brunet ........... 10
Diego ................ 9
X. Arderiu ........... 8
Josep M. ............. 7
Alex ................. 6
Josep ................ 5

Jordi ............. 15
Jaume B ........... 14
Domingo ........... 13
Angel ............. 12

Les Planes (Març 08)

  P E T I T S

  G R A N S

Lluís ............... 15
Federic ............. 14
Xavi T. ............. 13
X. Brunet ........... 12
Alex ................. 11
Salva ................ 10
Josep ................ 9

Jaume B ........... 15
Domingo ........... 14

Orrius (Abril 08)

  P E T I T S

  G R A N S

Lluís ............... 15
Federic ............. 14
Angel L ............. 13
Salva ............... 12
Josep ............... 11

Jaume B ........... 15
Domingo ........... 14
Angel ............. 13

Creu d'Aregall (Maig 08)

  P E T I T S

  G R A N S

Lluís ............... 15
Federic ............. 14
X. Arderiu ........... 13
Alex ................. 12
Diego ................ 11
Salva ................ 10
Josep ................ 9

Jordi ............. 15
Domingo ........... 14

Ordal (Juny 08)

  P E T I T S

  G R A N S

Federic ............. 15
Diego ................ 14
Alex ................. 13
Salva ................ 12
Josep ................ 11

Jordi ............. 15
Domingo ........... 14
Jaume B ........... 13
Angel ............. 12

Estenalles (Juliol 08)

  P E T I T S

  G R A N S

Federic ............. 15
Diego ................ 14
X. Arderiu ........... 13
X. Brunet ........... 12
Josep M. ............. 11
Salva ................. 10
Josep ................ 9

Jordi ............. 15
Jaume B ........... 14
Angel ............. 13

Begues (Agost 08)

  P E T I T S

  G R A N S

Federic ............. 15
Diego ................ 14
Miquel A. ........... 13
David ............... 12
Josep ................ 11

Jaume B ........... 15
Domingo ........... 14
Angel ............. 13

La Costa del Montseny (Setembre 08)

  P E T I T S

  G R A N S

Lluís ............... 15
Federic ............. 14
Alex. ............... 13

Jordi ............ 15
Domingo ........... 14
Angel S ........... 13
Jaume ............ 12

El Farell (Octubre 08)

  P E T I T S

  G R A N S

Federic ............. 15
Diego ................ 14
X. Brunet. ........... 13
Alex ............... 12
Angel L ............. 11
Salva ............... 10
Josep ................ 9

Jordi ........... 15
Romul ........... 14
Jaume B ............. 13
Angel S .............. 12

Sta. Creu d'Olorda (novembre 08)

  P E T I T S

  G R A N S

Federic ............. 15
Xavi T. ............. 14
Lluís ............... 13
Diego ................ 12
Alex ................. 11
Josep M. ............. 10
Salva ............... 9
Josep ................ 8

Jordi ............. 15
Domingo ........... 14
Angel ............. 13


GENERAL

P E T I T S

G R A N S

Federic ..... 145
Alex ......... 89
Diego ..... 89
Lluís ....... 88
Josep ........ 82
Salva ....... 73
Xavi T. ........ 38
X. Brunet ... 35
X. Arderiu ... 34
Josep M. ..... 27
Miquel A. ... 26
Angel L ....... 24
David ....... 24

Jaume B ..... 111
Domingo ...... 111
Jordi .......... 105
Angel .......... 101
Romul .......... 14