Classificació 2007Excursions

Regularitat Excursions

Regularitat Muntanya

Any 2002

Any 2003

Any 2004

Any 2005

Any 2006
FEBRER

4 de Febrer

Cerdanyola

25 Km

11 de Febrer

Castelldefels

50 Km

18 de Febrer

Forat del Vent

40 Km

25 de Febrer

Garraf

60 Km

Nom

4 feb

11 Feb

18 feb

25 feb

Paco Almagro

3 punts

1 punt

 

2 punts

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

3 punts

3 punts

 

3 punts

Fede Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavier Brunet

 

3 punts

 

 

Diego Codes

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jordi Escribà

3 punts

3 punts

Moto 3 punts

3 punts

Josep M. Font

3 punts

3 punts

 

2 punts

Víctor Martí

 

2 punts

 

2 punts

Paco Martínez

 

1 punt

 

1 punt

José Martínez

 

 

 

1 punt

Lluís Masip

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jovito Otín

 

3 punts

 

3 punts

David Prats

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Domingo Roman

3 punts

1 punt

3 punts

3 punts

Cristóbal Romero

Moto 2 punts

 

3 punts

 

Salva Roses

3 punts

 

3 punts

3 punts

Alex Salas

 

2 punts

2 punts

2 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

 

Miguel Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

 

Xavi Trabal

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

TOTAL

16

19

14

18

MARÇ

4 de març

Caldes

60 Km

11 de març

Llavaneres

70 Km

18 de març

Sta. Creu Olorda

60 Km

25 de març

Dosrius (Marxa Vic)

60 Km

Nom

4 mar

11 mar

18 mar

25 mar

Paco Almagro

 

3 punt

 

 

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

3 punts

 

3 punts

3 punts

Fede Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Alfonso Castillo

 

 

3 punts

 

Diego Codes

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jordi Escribà

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Josep M. Font

 

 

3 punts

 

Angel Lera

3 punts

 

 

 

Clara Lunardoni

 

3 punts

3 punts

 

Víctor Martí

 

 

2 punts

 

Paco Martínez

3 punts

 

1 punt

 

Lluís Masip

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Jovito Otín

3 punts

3 punts

2 punts

 

David Prats

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Domingo Roman

3 punts

3 punts

3 punts

 

Cristóbal Romero

 

3 punts

2 punts

 

Salva Roses

 

3 punts

3 punts

 

Alex Salas

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Angel Sánchez

 

3 punts

3 punts

3 punts

Miguel Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 punts

3 punts

2 punts

 

TOTAL

15

17

21

11

ABRIL

1 d'abril

Pallejà

70 Km

8 d'abril

La Garriga

90 Km

15 d'abril

Vallgorguina

100 Km

22 d'abril

S. Sebastià de Montmajor

80 Km

29 d'abril

S. Llorenç Savall

90 Km

Nom

1 abr

8 abr

15 abr

22 abr

29 abr

Josep Arboleda

cotxe 3 punts

3 punts

cotxe 2 punts

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

 

 

3 punts

 

cotxe 2 punts

Fede Arrébola

 

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

cotxe 3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Diego Codes

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

 

Jordi Escribà

 

Cotxe 2 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Josep M. Font

 

 

3 punts

3 punts

 

Angel Lera

 

3 punts

3 punts

 

 

Clara Lunardoni

 

 

3 punts

 

 

Víctor Martí

2 punts

 

 

 

 

Paco Martínez

 

 

1 punt

3 punts

3 punts

Lluís Masip

 

 

3 pts**

3 punts

3 punts

Jovito Otín

Cotxe 3 punts

2 punts

2 punts

2 punts

 

David Prats

3 punts*

 

3 pts**

3 punts

3 pts*-

Domingo Roman

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

3 punts

Cristóbal Romero

 

2 punts

2 punts

 

Moto 2 punts

Salva Roses

 

3 punts

 

 

 

Alex Salas

 

 

3 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

 

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Miguel Angel Sánchez

3 punts*

cotxe 3 punts

3 pts**

3 punts

3 pts*-

Xavi Trabal

 

 

3 punts

2 punts

 

TOTAL

18

11

19

16

13

* Marxa Terres del vi i cava
** Marxa Cervera
*- Marxa Racons de la Conca

MAIG

6 de Maig

S. Esteve Sesrovires

75 Km

13 de Maig

Arenys de Mar

85 Km

20 de maig

S. Miquel del Fai

90 Km

27 de Maig

S. Pere Ribes

100 Km

Nom

6 mai

13 mai

20 mai

27 mai

Josep Arboleda

3 punts

3 punts*

2 punts

3 punts

Xavi Arderiu

 

3 punts*

3 punts

3 punts

Fede Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 punts*

3 punts

2 punts

Xavier Brunet

 

3 punts*

 

 

Jaume Casas

 

3 punts*

 

 

Diego Codes

3 punts

3 punts*

3 punts

3 punts

Jordi Escribà

3 punts

3 punts*

3 punts

3 punts

Josep M. Font

3 punts

3 punts*

 

 

Dionís Güell

 

 

 

cotxe 2 punts

Víctor Martí

 

 

 

2 punts

Paco Martínez

2 punts

3 punts*

 

3 punts

José Martínez

 

 

 

2 punts

Lluís Masip

2 punts

3 punts*

3 punts

2 punts

David Prats

2 punts

3 punts*

 

2 punts

Domingo Roman

3 punts

3 punts*

3 punts

3 punts

Salva Roses

2 punts

3 punts*

2 punts

3 punts

Alex Salas

2 punts

3 punts*

 

2 punts

Angel Sánchez

3 punts

 

2 punts

3 punts

Miguel Angel Sánchez

3 punts

3 punts*

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 punts

3 punts*

3 punts

3 punts

TOTAL

16

18

12

17

* Marxa Terra de Remences


JUNY

3 de juny

Ullastrell

90 Km

10 de juny

S. Quintí M.

140 Km

17 de juny

La Costa del Montseny

130 Km

24 de juny

S. Iscle Vallalta

100 Km

Nom

3 jun

10 jun

17 jun

24 jun

Josep Arboleda

 

2 punts

2 punts

3 punts

Xavi Arderiu

 

3 punts*

3 punts

 

Fede Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

 

3 punts

3 punts

3 punts

Josep M. Benito

 

 

3 punts*

 

Diego Codes

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jordi Escribà

 

3 punts

2 punts

 

Josep M. Font

 

 

3 punts

 

Dionís Güell

 

 

cotxe 1 punts

 

Angel Lera

 

2 punts

3 punts

3 punts**

Clara Lunardoni

 

 

3 punts*

 

Víctor Martí

 

2 punts

 

 

Paco Martínez

 

1 punt

3 punts

3 punts

José Martínez

 

2 punts

 

 

Lluís Masip

 

2 punts

3 punts*

 

Toni Perpinyà

 

 

 

3 punts

David Prats

 

3 pts***

3 punts*

 

Domingo Roman

 

3 punts

2 punts

2 punts

Cristóbal Romero

 

cotxe 1 punts

 

 

Salva Roses

 

3 punts

3 punts

 

Alex Salas

2 punts

2 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

 

3 punts

3 punts

 

Miguel Angel Sánchez

 

3 pts***

3 punts*

 

Xavi Trabal

 

1 punts

2 punts

3 punts

Ernest Villaró

 

 

cotxe 1 punts

 

TOTAL

3

19

20

9

* Marxa 3 nacions
** Marxa Quebrantahuesos
*** Marxa Terres del Montseny


JULIOL

1 juliol

Monistrol Cald.

120 Km

8 juliol

Hostalric

145 Km

15 juliol

Collbató

100 Km

22 juliol

El Brull

140 Km

29 juliol

Cal Coix

145 Km

Nom

1 jul

8 jul

15 jul

22 jul

29 jul

Josep Arboleda

3 punts

 

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

 

 

 

3 punts

3 punts

Fede Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

 

 

3 punts

3 punts

3 punts

Xavier Brunet

 

 

 

1 punt

 

Diego Codes

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jordi Escribà

 

 

3 punts

1 punts

2 punts

Dionis Güell

 

 

cotxe 2 pts

cotxe 2 pts

cotxe 2 pts

Romul Izard

 

 

 

 

2 punts

Paco Martínez

3 punts

3 punts

2 punt

3 punts

3 punts

Jovito Otín

 

 

 

2 punts

 

David Prats

 

 

 

2 punts

 

Domingo Roman

 

 

2 punts

 

 

Alex Salas

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

 

 

3 punts

 

 

Miguel Angel Sánchez

 

 

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 punts

3 punts

 

3 punts

3 punts

Ernest Villoro

 

 

cotxe 2 pts

cotxe 2 pts

cotxe 2 pts

TOTAL

6

5

12

17

13

AGOST

5 d'agost

S. Genis Palafolls

120 Km

12 d'agost

Villalba

90 Km

19 d'agost

Begues

100 Km

26 d'agost

Granera

120 Km


Nom

5 ago

12 ago

19 ago

26 ago

Josep Arboleda

 

 

1 punts

3 punts

Xavi Arderiu

 

 

 

3 punts

Fede Arrébola

3 punts

3 punts

1 punt

 

Jaume Batista

3 punts

3 punts

1 punt

3 punts

Jaume Casas

 

2 punts

 

 

Diego Codes

3 punts

3 punts

1 punts

3 punts

Jordi Escribà

2 punts

2 punts

 

 

Romul Izard

2 punts

2 punts

 

 

Clara Lunardoni

 

 

1 punt

 

Paco Martínez

3 punts

 

 

3 punts

Jovito Otin

 

 

cotxe 1 punts

 

David Prats

 

3 punts

 

3 punts

Domingo Roman

2 punts

 

 

 

Salva Roses

 

 

 

3 punts

Alex Salas

3 punts

3 punts

 

 

Miguel Angel Sánchez

3 punts

3 punts

1 punt

3 punts

Xavi Trabal

3 punts

 

 

 

TOTAL

10

9

7

8

SETEMBRE

2 setembre

Casetes d'Ullastrell

80 Km

9 setembre

Mas Mogent

80 Km

16 setembre

Ametlla Vallès

90 Km

23 setembre

Montseny

100 Km

30 setembre

Festa del Pedal

50 Km

Nom

2 set

9 set

16 set*

23 set

30 set

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

3 punts

3 punts

 

 

3 punts

Fede Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

 

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Casas

 

2 punts

3 punts

2 punts

 

Diego Codes

3 punts

3 pts**

3 punts

3 punts

3 punts

Jordi Escribà

 

1 punt

3 punts

3 punts

3 punts

Dionis Güell

 

cotxe 1 pt

 

cotxe 1 pt

 

Josep M. Font

 

3 punts

 

 

 

Romul Izard

 

1 punt

3 punts

2 punts

 

Paco Martínez

2 punts

 

1 punt

 

 

David Prats

2 punts

 

3 punts

 

3 punts

Domingo Roman

 

 

3 punts

3 punts

 

Alex Salas

2 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Miguel Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Ernest Villoro

 

cotxe 1 pt

 

cotxe 1 pt

 

TOTAL

12

12

15

15

13

* Marxa de Pineda
** Marxa de Ripoll

OCTUBRE

7 octubre

Pineda

100 Km

14 octubre

S. Llorenç Hortons

90 Km

21 octubre

S. Agnes Malanyanes

80 Km

28 octubre

Montserratina

50 Km

Nom

7 oct

14 oct

21 oct

28 oct

Josep Arboleda

3 punts

 

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

3 punts*

3 punts

3 punts

3 punts

Fede Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavier Brunet

 

3 punts

 

 

Diego Codes

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jordi Escribà

3 punts*

3 punts

3 punts

3 punts

Josep M. Font

3 punts*

 

 

 

Víctor Martí

 

2 punts

 

3 punts

Paco Martínez

3 punts

 

 

 

Lluís Masip

3 punts*

 

3 punts

 

David Prats

3 punts*

2 punts

3 punts

3 punts

Domingo Roman

2 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Alex Salas

3 punts

2 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Miguel Angel Sánchez

3 punts*

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 punts*

3 punts

 

3 punts

TOTAL

16

15

13

13


REGULARITAT EXCURSIONS

Nom

Punts

Kms

1.- Codes, Diego
2.- Arrebola, Frederic
3.- Sánchez, Miguel A.
4.- Batista, Jaume
5.- Arboleda, Josep
6.- Salas, Alexandre
7.- Trabal, Xavier
8.- Escribà, Jordi
9.- Prats, David
10.- Sánchez, Angel
11.- Román, Domingo
12.- Arderiu. Xavier
13.- Masip, Lluis
14.- Rosés, Salvador
15.- Martínez, Paco
16.- Font, Josep M.
17.- Otín, Jovito
18.- Martí, Víctor
19.- Lera, Angel
20.- Izard, Romul
21.- Brunet, Xavier
22.- Romero, Cristóbal
23.- Casas, Jaume
24.- Lunardoni, Clara
25.- Almagro, Paco
26.- Martínez, José
27.- Castillo, Alfonso
28.- Perpinyà, Toni
29.- Benito, Josep M.
30.- Castro, Eduard

124
121
112
111
104
95
95
88
84
80
79
75
70
70
54
32
26
23
19
16
16
14
13
13
 9
 6
 4
 3
 3
 2

3605
3505
3180
3190
2940
3140
2795
2665
2340
2095
2440
2050
1945
1896
2290
 845
 735
 720
 670
 825
 525
 495
 585
 460
 205
 300
  85
 145
 130
  60

REGULARITAT VEHÍCLES

Punts

Dionisio Güell
Ernest Villoro
Josep A
Cristóbal
Jordi
Jovito
Jaume B
Miguel Angel
Romul
X. Arderiu
Josep M. Font
Domingo

14
14
 7
 6
 5
 4
 3
 3
 3
 2
 1
 1REGULARITAT MUNTANYA

Forat del Vent (Febrer 07)

  P E T I T S

  G R A N S

Lluís ................... 15
Federic ............. 14
Cristóbal ............ 13
Miquel A. .......... 12
David ................. 11
Xavi T. ............... 10
Diego .................... 9
Salva ................... 8
Alex .................... 7
Josep .................. 6

Domingo ........... 15
Jaume B ........... 13
Angel ................ 14

Sta. Creu Olorda (Març 07)

  P E T I T S

  G R A N S

Federic ............. 15
David ................. 14
Miquel A. .......... 13
Alfonso ...............12
Xavi A. ............... 11
Lluís ................... 10
Josep M. ............ 9
Clara ................... 8
Cristóbal ............ 7
Diego ................... 6
Salva .................... 5
Alex ..................... 4
Xavi T. ................ 3
Josep ................... 2

Jordi ............... 15
Jaume B ........... 14
Domingo ........... 13
Angel ................ 12
Jovito .............. 11
Victor .............. 10

Vallgorguina (Abril 07)

  P E T I T S

  G R A N S

Cristóbal ............ 15
Frederic ............. 14
Josep M. ............ 13
Xavi A. ............... 12
Angel L. ................. 11
Diego ................... 10
Clara ................... 9
Xavi T. ................ 8
Alex ..................... 7

Jordi ............... 15
Jaume B ........... 14
Domingo ........... 13
Angel ................ 12
Jovito .............. 11

S. Miquel del Fai (Maig 07)

  P E T I T S

  G R A N S

Lluís ................... 15
Federic ............. 14
Miquel A. .......... 13
Xavi A. ............... 12
Diego .................... 11
X. Trabal ............. 10

Jordi ............... 15
Jaume B ........... 13
Domingo ......... 14

Costa del Montseny (Juny 07)

  P E T I T S

  G R A N S

Federic ............. 15
Angel L. ............. 14
Paco ................... 13
Josep M. .............12
Diego .................. 11
Xavi T. ................ 10
Alex .................... 9
Josep ................... 8

Jordi ............... 15
Jaume B ........... 14
Angel ................ 13
Domingo ........... 12

Collbató (Juliol 07)

  P E T I T S

  G R A N S

Frederic ............. 15
Diego ................... 14
M. Angel ............. 13
Paco ...................... 12
Alex ..................... 11

Jordi ............... 15
Jaume B ........... 14
Angel ................ 13

Begues (Agost 07)

  P E T I T S

  G R A N S

Suspesa per la pluja

Sant Feliu de Codines (Setembre 07)

  P E T I T S

  G R A N S

Prova no realitzada per assistir a la marxa de Pineda

La Conreria (Octubre 07)

  P E T I T S

  G R A N S

Lluís .................... 15
Miguel Angel ...... 14
Frederic ............. 13
Diego ................... 12
David ................... 11
Salva .................... 10
Alex ..................... 9
Xavi A. ................ 8
Josep .................. 7

Jordi ............... 15
Jaume B ........... 14
Angel ................ 13
Domingo ........... 12

Vallvidrera (Nov 07)

  P E T I T S

  G R A N S

Federic ............. 15
David ................. 14
Xavi A. ............... 13
Xavi T. ................ 12
Miquel A. .......... 11
Diego ................... 10
Salva .................... 9
Josep ................... 8

Jordi ............... 15
Domingo ........... 14
Jaume B ........... 13
Angel ................ 12

GENERAL

P E T I T S

G R A N S

Federic ........ 115
Diego ........... 83
Miquel A. .......76
Xavi A. ........ 56
Lluís ............ 55
Xavi T. ........ 53
David ........... 50
Alex ............ 48
Cristóbal ....... 35
Josep M. ....... 34
Salva ............ 32
Josep ........... 31
Angel Lera ...... 25
Paco M. ......... 24
Clara ............ 17
Alfonso ......... 12

Jaume B ....... 111
Jordi ........... 105
Domingo ........ 92
Angel ........... 88
Jovito .......... 22
Víctor .......... 10