Classificació 2009Excursions

Regularitat Excursions

Regularitat Muntanya

Any 2002

Any 2003

Any 2004

Any 2005

Any 2006

Any 2007

Any 2008
FEBRER

1 de Febrer

Castelldefels

50 Km

8 de Febrer

Caldetes

70 Km

15 de Febrer

L'Arrabassada

45 Km

22 de Febrer

Garraf

60 Km

Nom

1 feb

8 Feb

15 feb

22 feb

Diego Codes

 

2 punts

3 punts

3 punts

Federic Arrébola

 

3 punts

3 punts

3 punts

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

 

3 punts

2 punts

2 punts

Xavi Trabal

3 punts

3 punts

3 punts

1 punt

David Prats

 

2 punts

3 punts

3 punts

Salva Rosés

 

3 punts

3 punts

3 punts

Domingo Román

 

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

 

2 punts

3 punts

3 punts

Lluís Masip

 

2 punts

3 punts

 

Jordi Escribà

3 p-vh

3 punts

3 punts

3 punts

Josep M. Font

 

3 punts

3 punts

 

Xavier Brunet

 

2 punts

 

3 punts

M. Angel Sánchez

3p-vh

 

3 punts

 

Víctor Martí

3 punts

 

 

3 punts

Ricard Güell

 

2 punts

3 punts

 

Jovito Otin

 

2 punts

2 punts

3 punts

Miquel Pelegrin

 

2 punts

3 punts

 

Marc Estrada

 

3 punts

3 punts

3 punts

Dionís Güell

3 p-vh

 

3 p-vh

 

Ernest Villoro

3 p-vh

 

 

 

Paco Martínez

 

 

3 punts

3 punts

Alfonso Castillo

 

 

 

3 punts

TOTAL

9

19

21

18

MARÇ

1 de Març

Caldes

65 Km

8 de Març

Dosrius

70 Km

15 de Març

Valldoriolf

60 Km

22 de Març

Llavaneres

70 Km

29 de Març

Riells del Fai

70 Km

Nom

1 mar

8 mar

15 mar

22 mar

29 mar

Diego Codes

3 pts*

2 punts

3 punts

2 punts

 

Federic Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

 

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

 

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

 

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

 

Alex Salas

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

 

Xavi Trabal

3 punts

2 punts

 

2 punt

 

David Prats

3 punts

2 punts

3 pts**

2 punts

 

Salva Rosés

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

 

Domingo Román

3 putns

3 punts

3 punts

3 punts

 

Xavi Arderiu

 

2 punts

3 pts**

3 punts

 

Lluís Masip

3 punts

3 punts

3 punts

1 punt

 

Jordi Escribà

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

 

Josep M. Font

 

3 punts

3 punts

 

 

Xavier Brunet

3 punts

2 punts

3 punts

2 punts

 

M. Angel Sánchez

3 punts

 

 

 

 

Angel Lera

3 punts

 

2 punts

 

 

Ricard Güell

 

 

3 punts

 

 

Jovito Otin

3 punts

2 punts

2 punts

3 punts

 

Miquel Pelegrin

1 punt

1 punt

3 punts

3 punts

 

Marc Estrada

3 punts

2 punts

3 punts

2 punts

 

Dionís Güell

2 p-vh

 

 

2 p-vh;

 

Ernest Villoro

2 p-vh

 

 

2 p-vh;

 

Paco Almagro

 

 

 

3 punts

 

Chus Gràcia

 

 

2 punts

3 punts

 

Paco Martínez

 

3 punts

3 punts

3 punts

 

Alfonso Castillo

 

 

 

3 punts

 

TOTAL

20

19

22

21

Suspesa per la pluja

* Estada Cicloturisme
** Marxa Memorial Pere Pujol

ABRIL

5 d'abril

La Garriga

85 Km

12 d'abril

Arenys de Mar

85 Km

19 d'abril

Sta. Agnés Malanyanes

85 Km

26 d'abril

Pallejà

70 Km

Nom

5 abr

12 abr

19 abr

26 abr

Diego Codes

3 pts*

1 punt

3 pts**

3 pts***

Federic Arrébola

1 punt

3 punts

3 punts

3 punts

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 p-vh

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 p-vh

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

3 p-vh

Alex Salas

3 punts

3 punts

3 punts

 

Xavi Trabal

 

 

3 punts

3 pts***

David Prats

3 pts*

 

3 punts

3 pts***

Salva Rosés

3 punts

 

3 punts

 

Domingo Román

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Xavi Arderiu

3 pts*

 

3 pts**

3 pts***

Lluís Masip

3 pts*

 

3 punts

 

Jordi Escribà

3 punts

2 punts

3 punts

3 pts***

Josep M. Font

3 punts

3 punts

3 punts

 

Xavier Brunet

 

 

3 punts

3 pts***

Romul Izard

 

 

 

3 punts

Angel Lera

 

 

2 punts

 

Ricard Güell

2 punts

2 punts

2 punts

3 pts***

Jovito Otin

3 punts

3 punts

 

3 p-vh

Miquel Pelegrin

3 punts

 

2 punts

 

Marc Estrada

3 punts

3 punts

3 punts

3 pts***

Dionís Güell

 

2 p-vh

 

 

Ernest Villoro

 

2 p-vh

 

 

Paco Almagro

 

 

 

3 punts

Paco Martínez

3 punts

3 punts

3 punts

 

Alfonso Castillo

 

 

3 punts

 

TOTAL

18

15

21

16

* Brevet Manresa
** Marxa Mossos Esquadra
*** Marxa Vic


MAIG

3 de Maig

Gualba

110 Km

10 de Maig

Mas Mogent

80 Km

17 de Maig

Orrius

80 Km

24 de Maig

Pineda

100 Km

31 de Maig

Sant Pere Ribes

100 Km

Nom

3 mai

10 mai

17 mai

24 mai

31 mai

Diego Codes

3 punts

3 pts*

3 punts

2 punts

3 punts

Federic Arrébola

3 punts

3 punts

 

3 punts

3 punts

Josep Arboleda

3 punts

3 pts*

3 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 pts*

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 pts*

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

3 punts

3 pts*

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 punts

3 pts*

 

1 punt

3 punts

David Prats

3 pts**

3 pts*

1 punt

 

3 punts

Salva Rosés

3 punts

3 pts*

3 punts

 

1 p-vh

Domingo Román

3 punts

 

3 punts

2 punts

3 punts

Xavi Arderiu

3 punts

3 pts*

1 punt

 

3 pts***

Lluís Masip

 

3 pts*

1 punt

1 punt

3 pts ***

Jordi Escribà

2 punts

 

3 punts

3 punts

3 punts

Josep M. Font

3 punts

3 pts*

3 punts

 

3 punts

Xavier Brunet

 

3 pts*

 

3 punts

3 pts***

Angel Lera

 

3 pts*

 

 

3 pts***

Ricard Güell

 

3 pts*

2 punts

 

3 punts

Jovito Otin

2 punts

3 pts*

3 punts

3 punts

3 punts

Miquel Pelegrin

3 punts

 

3 punts

2 punts

 

Marc Estrada

3 punts

3 pts*

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Casas

 

 

3 punts

3 punts

 

Dionís Güell

 

 

 

 

3 p-vh;

Ernest Villoro

 

 

 

 

3 p-vh

Paco Almagro

 

 

3 punts

3 punts

 

Paco Martínez

1 punt

3 pts*

3 punts

3 punts

 

Albert Sentís

 

 

 

 

3 punts

TOTAL

17

18

19

17

22

* Terra de Remences
** Marxa Riera de Gaià
*** Marxa de Graus

JUNY

7 de juny

Sant Llorenç Savall

95 Km

14 de juny

Sant Iscle

100 Km

21 de juny

Collbató

95 Km

28 de juny

Sant Miquel del Fai

90 Km

Nom

7 jun

14 jun

21 jun

28 jun

Diego Codes

2 punts

3 pts*

3 pts**

3 punts

Federic Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 punts

1 punt

3 punts

 

David Prats

3 pts***

3 pts*

3 pts**

 

Salva Rosés

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Domingo Román

3 punts

3 punts

2 p-vh

3 punts

Xavi Arderiu

2 punts

3 pts*

3 ptsº

 

Lluís Masip

3 punts

3 pts*

3 pts**

 

Jordi Escribà

3 punts

 

3 punts

 

Josep M. Font

 

3 pts*

3 pts**

 

Xavier Brunet

 

2 pts*

3 punts

3 punts

Romul Izard

 

2 punts

 

 

Angel Lera

 

3 pts*

3 ptsº

 

Ricard Güell

 

 

3 pts**

 

Jovito Otin

2 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Miquel Pelegrin

 

3 punts

3 punts

 

Marc Estrada

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Dionís Güell

 

2 p-vh

2 p-vh

 

Ernest Villoro

 

2 p-vh

2 p-vh

 

Paco Almagro

3 punts

 

 

 

Paco Martínez

 

1 punt

3 punts

3 punts

TOTAL

16

24

23

13

* Canto Arroyo
** Marxa 3 Nacions
*** Marxa Rutes del Mestral
º Quebrantahuesos


JULIOL

5 d'juliol

Malgrat

120 Km

12 d'juliol

Hostalric

140 Km

19 d'juliol

Avinyonet

110 Km

26 d'juliol

Aiguafreda

100 Km

Nom

5 jul

12 jul

19 jul

26 jul

Diego Codes

2 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Federic Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Xavi Trabal

 

 

3 punts

 

David Prats

 

 

2 punts

3 punts

Salva Rosés

 

3 punts

3 punts

 

Domingo Román

2 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

 

3 punts

 

3 punts

Jordi Escribà

2 punts

2 punts

3 punts

1 punt

Josep M. Font

 

3 punts

 

2 punts

Xavier Brunet

2 punts

2 punts

 

 

Miguel A. Sanchez

 

 

3 punts

 

Romul Izard

2 punts

2 punts

 

1 punt

Victor Martí

 

 

2 punts

 

Jovito Otin

3 punts

 

3 punts

2 punts

Miquel Pelegrin

2 punts

2 punts

3 punts

 

Marc Estrada

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Casas

3 punts

2 punts

 

 

Dionís Güell

 

 

 

2 p-vh

Ernest Villoro

 

 

 

2 p-vh

Paco Almagro

3 punts

3 punts

2 punts

2 punts

Paco Martínez

3 punts

 

3 punts

2 punts

Chus Gracia

 

 

2 punts

2 punts

TOTAL

16

17

19

19


AGOST

2 de agost

Palafolls

120 Km

9 de agost

Ullastrell

90 Km

16 de agost

Montseny

100 Km

23 de agost

Pineda

100 Km

30 de agost

S. Llorenç Hortons

100 Km

 

Nom

2 ago

9 ago

16 ago

23 ago

30 ago

Diego Codes

3 pts*

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Federic Arrébola

 

 

 

3 punts

3 punts

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

3 punts

2 punts

 

 

 

Xavi Trabal

3 punts

3 punts

 

 

 

David Prats

3 pts*

 

3 punts

3 punts

2 punts

Salva Rosés

 

 

 

3 punts

3 punts

Domingo Román

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Xavi Arderiu

2 punts

 

 

 

 

Lluís Masip

 

 

 

 

3 punts

Jordi Escribà

2 punts

 

2 punts

2 punts

 

Josep M. Font

3 punts

2 punts

3 punts

 

 

Xavier Brunet

2 punts

 

 

 

 

Miguel A Sanchez

3 punts

3 punts

3 punts

 

3 punts

Romul Izard

2 punts

 

2 punts

2 punts

 

Victor Martí

 

 

 

 

2 punts

Ricard Güell

2 punts

 

2 punts

 

 

Jovito Otin

2 punts

 

2 punts

3 punts

3 punts

Miquel Pelegrin

 

3 punts

 

 

3 punts

Marc Estrada

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Dionís Güell

2 p-vh

 

 

 

 

Ernest Villoro

2 p-vh

 

 

 

 

TOTAL

19

11

13

12

14

* Clàssica Pesarrodona

SETEMBRE

6 de setembre

S. Antoni Vilamajor

90 Km

13 de setembre

Sta. Susanna

100 Km

20 de setembre

L'Amunt

80 Km

27 de setembre

Canyamars

90 Km

Nom

6 set

13 set

20 set

27 set

Federic Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Xavi Trabal

 

3 punts

3 pts*

3 punts

David Prats

3 punts

3 punts

3 pts*

3 punts

Salva Rosés

3 punts

3 punts

3 pts*

 

Domingo Román

2 punts

 

 

 

Xavi Arderiu

 

3 punts

3 pts*

 

Lluís Masip

 

3 punts

 

3 punts

Jordi Escribà

2 punts

2 punts

3 punts

3 punts

Josep M. Font

3 punts

 

3 punts

 

Romul Izard

2 punts

2 punts

 

2 punts

Ricard Güell

2 punts

2 punts

 

 

Jovito Otin

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Miquel Pelegrin

 

 

2 punts

3 punts

Marc Estrada

3 punts

3 punts

3 pts*

3 punts

Jaume Casas

3 punts

3 punts

 

3 punts

Dionís Güell

 

2 p-vh

 

3 p-vh

Ernest Villoro

 

2 p-vh

 

 

Paco Martínez

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

TOTAL

16

19

15

16

* Marxa Pineda

OCTUBRE

4 d'octubre

S. Quirze Safaja

80 Km

11 d'octubre

Torrentbó

80 Km

18 d'octubre

Sta. Creu Olorda

80 Km

25 d'juliol

Montserratina

50 Km

Nom

4 oct

11 oct

18 oct

25 oct

Diego Codes

 

 

3 punts

3 punts

Federic Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 pts*

2 punts

3 punts

3 punts

David Prats

3 pts*

3 punts

2 punts

3 punts

Salva Rosés

 

3 punts

3 punts

 

Domingo Román

3 punts

2 punts

 

3 punts

Xavi Arderiu

3 pts*

3 punts

 

3 punts

Lluís Masip

3 punts

 

2 punts

 

Jordi Escribà

3 punts

3 punts

3 punts

 

Josep M. Font

 

3 punts

3 punts

 

Xavier Brunet

 

 

 

3 punts

Miguel A. Sanchez

 

 

 

3 punts

Romul Izard

 

 

3 punts

 

Ricard Güell

3 pts*

 

 

 

Jovito Otin

 

2 punts

3 punts

 

Miquel Pelegrin

3 punts

 

2 punts

 

Marc Estrada

3 pts*

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Casas

 

2 punts

 

 

Dionís Güell

2 p-vh

 

3 p-vh

 

Ernest Villoro

2 p-vh

 

2 p-vh

 

Paco Martínez

3 punts

2 punts

 

 

Javier Brunet

 

 

 

3 punts

TOTAL

17

16

18

14

* Marxa de Mollet

NOVEMBRE

1 de novembre

Caldetes

75 Km

8 de novembre

Mas Mogent

100 Km

15 de novembre

Riells

75 Km

22 de novembre

L'Atmella del V.

75 Km

29 de novembre

Vilanova del V.

70 Km

 

Nom

1 nov

8 nov

15 nov

22 nov

29 nov

Diego Codes

3 punts

3 pts*

3 punts

3 punts

3 punts

Federic Arrébola

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Josep Arboleda

3 punts

3 punts

 

3 punts

3 punts

Angel Sánchez

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Batista

 

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Alex Salas

3 punts

3 punts

 

3 punts

3 punts

Xavi Trabal

3 punts

 

3 punts

 

3 punts

David Prats

3 punts

3 pts*

3 punts

2 punts

3 punts

Salva Rosés

3 punts

 

3 punts

3 punts

3 p-vh

Domingo Román

2 punts

3 punts

3 punts

 

2 p-vh

Xavi Arderiu

 

 

3 punts

 

3 punts

Lluís Masip

3 punts

3 punts

3 punts

2 punts

3 punts

Jordi Escribà

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Josep M. Font

3 punts

3 punts

 

3 punts

2 p-vh

Xavier Brunet

2 punts

 

 

 

3 punts

Miguel A Sanchez

 

2 p-vh

 

 

 

Romul Izard

 

3 punts

3 punts

 

3 punts

Victor Martí

 

3 pts*

 

 

3 punts

Angel Lera

 

2 punts

3 punts

 

3 punts

Ricard Güell

 

 

 

 

3 punts

Jovito Otin

 

3 punts

2 punts

3 punts

3 punts

Miquel Pelegrin

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

Marc Estrada

3 punts

3 pts*

3 punts

3 punts

3 punts

Jaume Casas

2 punts

 

3 punts

 

 

Eduard Castro

 

 

 

 

3 punts

Paco Martínez

3 punts

1 punt

3 punts

3 punts

3 punts

Dionís Güell

 

2 p-vh

 

 

3 p-vh

Ernest Villoro

 

2 p-vh

 

 

3 p-vh

TOTAL

17

21

18

15

26

* Pedalada Barcelona - Sitges


REGULARITAT EXCURSIONS

Nom

Punts

Kms

1.- Angel Sánchez
2.- Jaume Batista
3.- Marc Estrada
4.- José Arboleda
5.- Federic Arrébola
6.- Alex Salas
7.- Diego Codes
8.- David Prats
9.- Jordi Escribà
10.- Jovito Otín
11.- Domingo Roman
12.- Salva Rosés
13.- Paco Martínez
14.- Xavi Trabal
15.- Josep M. Font
16.- Miquel Peregrin
17.- Xavi Arderiu
18.- Lluís Masip
19.- Xavier Brunet
20.- Ricard Güell
21.- Ròmul Izard
22.- Jaume Casas
23.- M. Angel Sanchez
24.- Paco Almagro
25.- Angel Lera
26.- Victor Martí
27.- Chus Gracia
28.- Alfonso Castillo
29.- Eduard Castro
30.- Albert Sentís
31.- Javier Brunet

126
126
124
123
112
104
100
99
97
96
96
83
78
78
76
71
70
65
52
41
34
33
24
22
21
16
 9
 9
 4
 3
 3

3625
3085
3645
3550
3255
3200
3125
2920
3135
3055
2975
2370
2460
2295
2265
2325
2105
2050
1695
1420
1455
1140
680
815
765
590
520
205
170
100
50

REGULARITAT VEHÍCLES

Punts

Dionís Güell
Ernest Villoro
M. Angel Sánchez
Domingo Roman
Salva Roses
Jordi Escribà
Josep Arboleda
Jaume Batista
Angel Sanchez
Jovito Otín
Josep M.

41
34
5
4
4
3
3
3
3
3
2REGULARITAT MUNTANYA

Arrabassada (Febrer 09)

  P E T I T S

  G R A N S

Lluís ............... 9
David .............. 8
Xavi A. ............ 7
Federic ........... 6
Diego .............. 5
Xavi T. ............. 4
Josep M ........... 3
Miguel A. ........ 2
Marc ................ 1

Miquel ......... 10
Jordi .............. 9
Ricard ........... 8
Alex ............... 7
Paco M ........... 6
Jaume B ......... 5
Domingo ........ 4
Salva .............. 3
Angel ............. 2
Josep .............. 1

Font de Cera (Març 09)

  P E T I T S

  G R A N S

Lluís ............... 7
Federic ........... 6
Alfonso ........... 5
Josep M ........... 4
Chus ............... 3
Diego .............. 2
Marc ............... 1

Miquel .......... 13
Jordi .............. 12
Ricard ........... 11
Xavi Brunet .... 10
Paco M ........... 9
Alex ............... 8
Jaume B ......... 7
Angel L ......... 6
Domingo ........ 5
Salva .............. 4
Jovito ............. 3
Angel ............. 2
Josep .............. 1

Parpers (Abril 09)

  P E T I T S

  G R A N S

Lluís ............... 7
Fede .............. 6
David ............. 5
Alfonso ......... 4
Josep M. ........ 3
Xavi T ............ 4
Marc .............. 1

Jordi .............. 12
Miquel .......... 11
X. Brunet ......... 10
Angel Lera ........ 9
Domingo ........ 8
Paco M ........... 9
Alex ............... 7
Salva .............. 4
Jaume B ......... 5
Angel S. .......... 3
Josep .............. 2
Ricard .............. 1

Orrius (Maig 09)

  P E T I T S

  G R A N S

Lluís ............... 7
Clara
David ............. 6
Paco A ........... 5
Xavi A ............ 4
Diego ..............3
Josep M ......... 2
Marc .............. 1

Miquel .......... 12
Jordi .............. 11
Ricard ........... 10
Paco M ........... 9
Domingo ........ 8
Alex ............... 7
Jaume C ......... 6
Jaume B ......... 5
Salva .............. 4
Angel ............. 3
Jovito ............. 2
Josep .............. 1

Collbató (Juny 09)

  P E T I T S

  G R A N S

Federico .......... 3
Marc ................ 2
Xavi Trabal....... 1

Miquel .......... 10
Xavier Brunet.. 9
Jordi ............... 8
Paco M ........... 7
Alex ............... 6
Jaume B ......... 5
Salva .............. 4
Angel ............. 3
Jovito ............. 2
Josep .............. 1

Begues (Juliol 09)

  P E T I T S

  G R A N S

Federic ........... 7
Paco A ............ 6
Diego .............. 5
M. Angel ......... 4
Chus ................3
Marc ............... 2
Xavi T ............. 1

Miquel .......... 10
Jordi .............. 9
Alex .............. 8
Paco M .......... 7
Domingo ........ 6
Salva .............. 5
Jaume B ......... 4
Angel ............. 3
Jovito .............. 2
Josep .............. 1

Montseny (Agost 09)

  P E T I T S

  G R A N S

David ............. 5
Josep M. .........4
Diego .............3
Miguel A ........2
Marc .............. 1

Jordi ............... 8
Ricard ............ 7
Romul ............. 6
Domingo ......... 5
Jaume B ......... 4
Angel ............. 3
Josep .............. 2
Jovito .............. 1

L'Amunt (Setembre 09)

  P E T I T S

  G R A N S

Josep M. .........2
Federic ..........1

Miquel ........... 8
Jordi .............. 7
Paco M. .......... 6
Alex ............... 5
Jaume B ......... 4
Angel ............. 3
Jovito .............. 2
Josep .............. 1

Sta. Creu Olorda (Octubre 09)

  P E T I T S

  G R A N S

Lluís ............. 7
Federic ......... 6
David ............5
Marc ............ 4
Josep M. ....... 3
Xavi Trabal ....2
Diego ........... 1

Miquel ............ 8
Jordi ............... 7
Alex ............... 6
Salva .............. 5
Romul ............ 4
Angel ............. 3
Josep .............. 2
Jovito .............. 1

Sant Feliu de Codines (Novembre 09)

  P E T I T S

  G R A N S

Lluís ............. 7
Federic ......... 6
David ............5
Xavi Arderiu... 4
Marc ............ 3
Diego ........... 2
Xavi Trabal ....1

Miquel ............ 8
Jordi ............... 7
Paco Martinez . 6
Jaume C ......... 5
Angel Lera...... 4
Romul ............ 3
Domingo ......... 2
Angel S. .......... 1

GENERAL

P E T I T S

G R A N S

Lluís ........ 44
Federic ..... 41
David ........ 34
Josep M ...... 21
Diego ....... 21
Marc .......... 16
Xavi A. ...... 15
Paco A. ...... 11
Xavi T. ....... 11
Alfonso ...... 9
Miguel A. .... 8
Chus .......... 6

Miquel ..... 90
Jordi ........ 90
Paco M .... 57
Alex ........ 53
Domingo .. 38
Jaume B ... 38
Ricard ..... 37
Salva ........ 30
Xavier B ... 29
Angel S ..... 26
Angel L ..... 19
Romul ....... 13
Jovito ....... 13
Josep ........ 12
Jaume C ..... 11